https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/

 


Oznamujeme rodičom, že poplatky a obedy v MŠ sa nebudú uhrádzať od 01.apríla

2020 až do odvolania.


POZOR!!! Nová sekcia na stránke “ Hráme sa doma“


Naša MŠ v Kvetoslavove je dvojtriedna. Poskytuje výchovu a vzdelávanie spravidla deťom od 3 rokov až po vstup do základnej školy. Výchovno – vzdelávací proces zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci.