Úvod

PREVÁDZKA MŠ KVETOSLAVOV OD 03.05.2021

Materská škola oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia RÚVZ V DS a zriaďovateľa, obce Kvetoslavov, v súlade s Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia – Návrat do škôl – MŠ VVŠ SR – zaradením okresu Dunajská streda do tzv. ružovej farby Covid automatu,

sa od pondelka 03.05.2021. umožňuje pobyt v priestoroch materskej školy všetkým deťom, ktorých rodičia prejavia záujem.

Podmienky nástupu dieťaťa do MŠ OD 03.05.2021:

 1. Je potrebné priniesť:
  Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha 4 ):https://www.minedu.sk/data/att/19684.docx
  a odovzdať pani učiteľke pri vstupe dieťaťa do triedy.
 2. Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ. Povinná karanténa je 14 dní. Prosím, oznámte nám túto skutočnosť.
 3. Do priestorov MŠ je možné vstúpiť len s respirátorom FFP2 .
 4. Vzhľadom k aktuálnej situácii nie je potrebné u detí nosenie rúška v interiéri. Rodičia zabezpečia dieťaťu 1 rezervné rúško, ktoré mu uložia do skrinky a zodpovedajú za jeho hygienu.
 5. Je prísny zákaz nosiť choré dieťa do MŠ ( dieťa, ktoré má respiračné problémy- kašeľ, nádcha, zvýšená teplota, ako aj hnačka, zvracanie, vyrážky a pod.)
 6. Rodič sa v šatni MŠ pri preberaní a odovzdaní dieťaťa zdržuje minimálny čas /max 10 min./
 7. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré je neprítomné v MŠ tri a viac dní vrátane víkendov a sviatkov, predloží pri návrate dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha č.4): https://www.minedu.sk/data/att/19684.docx

Ďakujeme za pochopenie.