Úvod

Začiatok školského roka 2021/2022

Vážení rodičia a milé deti.

Nový školský rok 2021/2022 sa začína vo štvrtok 2.9.2021

Pre uľahčenie nástupu Vám poskytujeme niekoľko vstupných informácií:

 • Prevádzka materskej školy je od  6:30 – 16.45 hod.
 • Príchod detí do materskej školy v ranných hodinách je v čase od 6:30 – 8:00 hod.
 • Zákonný zástupca/ splnomocnená osoba, ktorá dieťa do MŠ sprevádza je povinná odovzdať dieťa p. učiteľke do triedy.
 • Materská škola sa z bezpečnostných dôvodov uzamyká o 8:00 hod.
 • Materská škola sa popoludní odomyká o 15:00 hod.
 • Žiadame rodičov o dodržiavanie uvedených časových intervalov.
 • Zadelenie detí do tried:

Pavilón 1:    deti narodené od  júna 2017  do januára 2018  ( 3-4r.)

Pavilón  2:   deti narodené od  júla 2016   do apríla 2017    ( 4-5r)

Pavilón  3:   deti narodené od júla 2015    do  júna 2016     ( 5-6r.)

 • Podrobné informácie o chode a organizácií MŠ sa dozviete  v priebehu septembra na rodičovskom združení.
 • Ostatné potrebné tlačivá vám poskytnú triedne p. učiteľky.
 • Rodičia novoprijatých detí prinesú kópiu zdravotného preukazu
 • Novoprijaté detí, ktoré ešte nenavštevovali nejaké zariadenie ( jasle, inú MŠ) budú zaradené na adaptačný pobyt

Prevádzka materskej školy sa bude riadiť podľa „ Školského semaforu pre školy a školské zariadenia v školskom roku 2021/2022: https://mskvetoslavov.sk/wp-content/uploads/2021/08/Skolsky-semafor.pdf

Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní ( vrátane víkendov a sviatkov ) predkladá rodič   

„ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ : https://mskvetoslavov.sk/wp-content/uploads/2021/08/vyhlasenie-o-bezpriznakovosti.docx

Adaptačný proces: https://mskvetoslavov.sk/wp-content/uploads/2021/08/Adaptacny-proces-deti-.pdf

Čo si treba priniesť:

 • Papuče ( pevná vzdušná obuv, nie šľapky)
 • Náhradné oblečenie ( spodné prádlo, ponožky, tričko, tepláky)
 • Pyžamo ( novoprijaté deti až po adaptačnom pobyte)

Všetky veci Vás prosíme podpísať a označiť, vložiť do skrinky v jednej taške.