Úvod

MŠ v Kvetoslavove je trojtriedna.

Poskytuje výchovu a vzdelávanie spravidla deťom od 3 rokov až po vstup do základnej školy. Výchovno – vzdelávací proces zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci.

Prevádzka MŠ od 25.1.2021

Oznamujeme rodičom, že prevádzka MŠ od 25.1.2021 funguje zatiaľ v nezmenenom režime (iba kritická infraštruktúra). Po testovaní Vás budeme informovať o zmenách, prosím sledovať stránku. Ďakujeme

Prevádzka MŠ od 11.1.2021

Materská škola oznamuje rodičom, že na základe usmernení MŠVVaŠ SR a po dohode zo zriaďovateľom, prevádzka MŠ sa začne v pondelok 11.1.2021 s obmedzením.

Do materskej školy môžu nastúpiť deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič) a pre deti zákonných zástupcov, ktorým obidvom vyplýva v povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

V tejto súvislosti Vás prosíme o vyjadrenie sa, či máte / nemáte záujem o návštevu MŠ za daných podmienok a to do 8.1.2021 do 12:00 hod. na emailovú adresu MŠ ( [email protected] ).

Po ukončení lockdownu od 25.1.2021 budú MŠ otvorené v štandardnom režime.

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie.

Covid 19 – podmienky prevádzky MŠ po 8.11.2020

  • V prípade pozitívne testovanej osoby sa nariaďuje tejto osobe aj  osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10 dňovej izolácii. V tomto prípade žiak, zamestnanec ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.
  • V prípade negatívneho výsledku testu je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov materskej školy až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku
  • V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov MŠ Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. 

Zároveň v rámci korektného prístupu oznamujeme rodičom, že všetci zamestnanci materskej školy a ich rodinní príslušníci disponujú negatívnym výsledkom testu na COVID 19.