Úvod

!POZOR ZMENA!

UPOZORNENIE

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sa od pondelka 6.12.2021 zatvára celá MŠ (1.pavilón, 2.pavilón aj 3. pavilón). MŠ bude zatiaľ zatvorená do piatka 10.12.2021.

Prosíme rodičov aby sledovali webovú stránku škôlky, kde ich budeme informovať o presnom dátume obnovenia prevádzky MŠ, nakoľko nie je isté, že sa prevádzka MŠ obnoví 13.12.2021.

Za pochopenie ďakujeme

Zmena v organizácii preberania a odovzdávania detí v MŠ od 30.11.2021

Vážení rodičia,

v súvislosti s Uznesením vlády SR č. 428/2021 V.v. o vyhlásení núdzového stavu, platnou Vyhláškou ÚVZ SR č. 264/2021 V.v. o opatreniach pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa a platného usmernenia MŠ VVŠ SR – Covid automat pre školy – verzia 26.11. 2021

pristupuje materská škola počnúc dňom 30.11.2021 k nasledovnej zmene v spôsobe odovzdávania a preberania detí v materskej škole:

1. odovzdávanie detí do MŠ:

rodičia odovzdajú deti poverenému zamestnancovi materskej školy pri vchode spojovacej chodby MŠ (z boku ako sme chodili keď nám betónovali chodníky) – vôbec do budovy nevstúpia.  Poverený zamestnanec materskej školy ich zavedie do šatne.
V prípade, že vstupná chodba bude uzamknutá, alebo prázdna, rodičia počkajú s dieťaťom pred vchodom – poverený zamestnanec odprevádza dieťa do šatne.

2. odovzdávanie detí rodičom:
popoludní, keď si rodič príde po dieťa povie poverenému zamestnancovi MŠ pri vchode meno dieťaťa, ktorý dieťa privedie z triedy a odovzdá rodičovi.

Prosíme všetkých o pochopenie a trpezlivosť, zamestnanci MŠ urobia všetko pre to, aby bol zabezpečený bezproblémový chod MŠ a zaručená bezpečnosť detí.

Ďakujeme za spoluprácu