Úvod


Prevádzka MŠ od 6:30 hod. – 16:45 hod.

V triede je dieťa vždy do 8.00 hod.
O 8.00 hod sa budova MŠ uzatvára.
MŠ sa popoludní odomyká o 15.00 hod.

Odhlasovanie dieťaťa zo stravy v prípade každej neprítomnosti dieťaťa v MŠ – rodič odhlasuje stravu priamo len na t.č. školskej jedálne na tel.č. : +421907 985 381, +421948 457 770, SMS správou na tel.č. : +421948 457 770 , +421907 985 381 alebo osobne v ŠJ pri MŠ. Rodič odhlasuje svoje dieťa zo stravovania predchádzajúci pracovný deň do 14:00 hod . Bližšie informácie k odhlasovaniu dieťaťa z obedov nájdete na stránke : https://kvetoslavovjedalen.estranky.sk/clanky/odhlasovanie-deti.html
Dôležité informácie ohľadom stravného nájdete na https://kvetoslavovjedalen.estranky.sk/.