Úvod

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že dňa 29.3.2023 ( streda ) o 17:00 hod. sa uskutoční Rodičovské združenie v strednej triede (vchod cez balkón).

Program RZ : sa

  • oboznámenie s aktivitami v MŠ
  • oboznámenie zo stavom pokladne RZ
  • oboznámenie s podmienkami prijímania deti do MŠ na nový školský rok a termínom ich konania
  • diskusia, závery

Zápis prvákov

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa bude konať v čase 25. apríla 2023 od 13:00 hod. do 17:00 hod. v kmeňovej budove Základnej školy v Kvetoslavove na Školskej ulici 266/3.

Prihlášku môžete podať aj formou elektronického formulára a to od 3.4.2023 do 6.4.2023 vrátane.

Viac informácií o zápise prvákov nájdete na https://zskvetoslavov.edupage.org/news/#news-498                                          

Organizačné pokyny k nástupu dieťaťa do MŠ od 5. 9. 2022 v šk. roku 2022-202


Prevádzka MŠ sa opäť otvára 5.9. 2022

V každom pavilóne MŠ v šatni budú visieť zoznamy detí, kde si zákonný zástupca dieťaťa vie pozrieť do ktorej triedy bolo jeho dieťa zadelené ( prvý pavilón – 3-4 r. deti, druhý pavilón 4-6 r. deti a predškoláci 5-6r. deti budú v treťom pavilóne).


Novoprijaté deti, ktoré ešte nenavštevovali iné predškolské zariadenie budú zaradené na adaptačný pobyt, bližšie informácie o adaptačnom pobyte Vám ráno poskytne p. učiteľka.
Ostatné deti nastupujú na celý deň resp. tak, ako boli prijaté do MŠ na základe rozhodnutia.

Prosíme rodičov detí, ktoré 5.9.2022 do MŠ ešte nenastúpia aby svoje dieťa odhlásili zo stravy na nižšie uvedených číslach jedálne.


Čo si treba priniesť: Papučky (nie šľapky, crocsy a pod.) · Náhradné oblečenie vrátane spodného prádla a ponožiek · Pyžamo ( deti s celodenným pobytom v MŠ)

Pri nástupe všetkých detí do MŠ:

Písomné vyhlásenia o bezpríznakovosti dieťaťa si môžete stiahnuť tu:https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri prvom nástupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

Prosíme rodičov, aby si toto tlačivo vopred vytlačili a vyplnené doniesli do MŠ 5.9.2022

Prevádzka MŠ od 6:30 hod. – 16:45 hod.

Nástup detí do materskej školy v novom šk. roku je v pondelok 5. septembra 2022.

V triede je dieťa vždy do 8.00 hod.
O 8.00 hod sa budova MŠ uzatvára.
MŠ sa popoludní odomyká o 15.00 hod.

Odhlasovanie dieťaťa zo stravy v prípade každej neprítomnosti dieťaťa v MŠ – rodič odhlasuje stravu priamo len na t.č. školskej jedálne na tel.č. : +421907 985 381, +421948 457 770, SMS správou na tel.č. : +421948 457 770 , +421907 985 381 alebo osobne v ŠJ pri MŠ. Rodič odhlasuje svoje dieťa zo stravovania predchádzajúci pracovný deň do 14:00 hod . Bližšie informácie k odhlasovaniu dieťaťa z obedov nájdete na stránke : https://kvetoslavovjedalen.estranky.sk/clanky/odhlasovanie-deti.html
Dôležité informácie ohľadom stravného nájdete na https://kvetoslavovjedalen.estranky.sk/.