Úvod

PREVÁDZKA MŠ OD 17.2.2021

Materská škola oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa, obce Kvetoslavov, v súlade s Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia – Návrat do škôl – MŠ VVŠ SR,

sa od stredy 17.2.2021. umožňuje pobyt v priestoroch materskej školy deťom  rodičov zamestnaných v kritickej infraštruktúre, resp. rodičom, ktorým povaha práce neumožňuje výkon práce z domu,

Podmienky nástupu dieťaťa do MŠ OD 17.2.2021:

 1. Podmienkou nástupu dieťaťa je platný negatívny test jedného rodiča na Covid 19 , ktorý spolu žije v spoločnej domácnosti a ktorý nie je starší ako 7 kalendárnych dní ( resp. 14 podľa covid automatu).
  Je potrebné priniesť:
  Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha 11a ): Príloha 11a.
  a odovzdať pani učiteľke pri vstupe dieťaťa do triedy.
 2. Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ. Povinná karanténa je 14 dní. Prosím, oznámte nám túto skutočnosť.
 3. Do priestorov MŠ je možné vstúpiť len s riadnym prekrytím úst a nosa ( rúško alebo respirátor).
 4. Vzhľadom k tomu, že sa rozširujú rôzne mutácie ochorenia,  je deťom odporúčané nosenie rúška v interiéri. Rodičia zabezpečia dieťaťu 2 rezervné rúška, ktoré mu uložia do skrinky a zodpovedajú za ich hygienu.
 5. Je prísny zákaz nosiť choré dieťa do MŠ ( dieťa, ktoré má respiračné problémy- kašeľ, nádcha, zvýšená teplota, ako aj hnačka, zvracanie, vyrážky a pod.)
 6. Rodič sa v šatni MŠ pri preberaní a odovzdaní dieťaťa zdržuje minimálny čas /max 10 min./
 7. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré je neprítomné v MŠ tri a viac dní vrátane víkendov a sviatkov, predloží pri návrate dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa
 8. Prosíme rodičov detí, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, aby nahlásili detí p. riaditeľke MŠ (emailom: [email protected] ) a prihlásili dieťa na stravu u vedúcej jedálne najneskôr do utorka (16.2.2021) do 12:00 hod.

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie.

Ďakujeme za pochopenie

Prevádzka MŠ od 9.2.2021

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že MŠ nebude ešte v prevádzke od 9.2.2021 – dôvodom je zatvorenie MŠ v Miloslavove z nariadenia RÚVZ v D. Strede. (dovoz stravy)

O termíne a spôsobe obnovenia prevádzky Vás budeme včas informovať, prosím Vás sledujte stránku MŠ. Ďakujem

riaditeľka MŠ Tureková

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám , že dňa 6.2.2021 sa uskutoční testovanie rodičov, ktorých detí navštevujú MŠ Kvetoslavov. Testovanie bude prebiehať v priestoroch MŠ a je potrebné sa na testovanie prihlásiť cez rezervačný formulár. Viac informácií na stránke obce Kvetoslavov.

OZNAM!

Riaditeľka MŠ Kvetoslavov na základe nariadenia zriaďovateľa OcÚ Kvetoslavov oznamuje, že v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 u dieťaťa aj zamestnanca MŠ bude MŠ zatvorená (v karanténe) od 1.2.2021 do 8.2.2021.

Prevádza by sa mala obnoviť 9.2.2021 – viac informácií podľa aktuálnej epidemiologickej situácií bude zverejnených na stránke MŠ.

Rodičom detí, ktoré navštevovali MŠ v januári vzniká nárok na pandemicku OČR – požiadať v soc. poisťovni. Ak by sa u niektorých z týchto detí objavili príznaky COVID-19 kontaktujte lekára dieťaťa a MŠ.

riaditeľka MŠ Tureková

MŠ v Kvetoslavove je trojtriedna.

Poskytuje výchovu a vzdelávanie spravidla deťom od 3 rokov až po vstup do základnej školy. Výchovno – vzdelávací proces zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci.

Prevádzka MŠ od 25.1.2021

Oznamujeme rodičom, že prevádzka MŠ od 25.1.2021 funguje zatiaľ v nezmenenom režime (iba kritická infraštruktúra). Po testovaní Vás budeme informovať o zmenách, prosím sledovať stránku. Ďakujeme

Prevádzka MŠ od 11.1.2021

Materská škola oznamuje rodičom, že na základe usmernení MŠVVaŠ SR a po dohode zo zriaďovateľom, prevádzka MŠ sa začne v pondelok 11.1.2021 s obmedzením.

Do materskej školy môžu nastúpiť deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič) a pre deti zákonných zástupcov, ktorým obidvom vyplýva v povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

V tejto súvislosti Vás prosíme o vyjadrenie sa, či máte / nemáte záujem o návštevu MŠ za daných podmienok a to do 8.1.2021 do 12:00 hod. na emailovú adresu MŠ ( [email protected] ).

Po ukončení lockdownu od 25.1.2021 budú MŠ otvorené v štandardnom režime.

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie.

Covid 19 – podmienky prevádzky MŠ po 8.11.2020

 • V prípade pozitívne testovanej osoby sa nariaďuje tejto osobe aj  osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10 dňovej izolácii. V tomto prípade žiak, zamestnanec ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.
 • V prípade negatívneho výsledku testu je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov materskej školy až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku
 • V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov MŠ Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. 

Zároveň v rámci korektného prístupu oznamujeme rodičom, že všetci zamestnanci materskej školy a ich rodinní príslušníci disponujú negatívnym výsledkom testu na COVID 19.