Prevádzka počas vianoc!

Vážení rodičia,

prevádzka MŠ bude prerušená od 21.12.2020 do 10.1.2021.

Nástup do MŠ 11.1.2021 t. j. pondelok zatiaľ do Šamorína ( nakoľko kuchyňa začína fungovať až od 11.1.2021), poprípade treba sledovať stránku, kde Vás budeme včas informovať o zmenách.