Rodičovské združenie: šk. rok 2021/2022

Vážení rodičia,

týmto Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 08.09.2021 (streda) o 17:00 hod. v strednej triede (vchod cez balkón).

Zároveň Vás prosíme aby sa rodičovského združenia zúčastnil iba jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa. Za pochopenie ďakujeme.