Akcie MŠ

23.6.2021 ujo Ľubo

23.6.2021 koncoročné fotografovanie

25.6. 2021 Rozlúčka predškolákov s MŠ ( týka sa to iba predškolákov)

o 16:30 program pre rodičov, po programe krájanie torty,

súťaživé hry a opekačka ( bez rodičov😊) cca do 20:30