Zápis do MŠ 2021/2022

Riaditeľka Materskej školy informuje o  zápise detí do Materskej školy Kvetoslavov na školský rok 2021/22.                    V zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení  § 3 ods. 2 […]

Read more →